SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Załącznik nr 10a do KZ-02

Schemat funkcjonowania Systemu  Jakości

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Legenda.                                  Legenda:

Kierownik Techniczny

 
 


- komórka organizacyjna

- komórki objęte Systemem Jakości

Stanowisko  ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 
- komórki w których obowiązują wybrane procedury      lub instrukcje

 

 

Kierownik  Techniczny

 
25.01.2008 r.       .……………….

 

 

25.01.2008 r.      …………………………….

 

 

wytworzył:

wprowadził: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 27.11.2008r