SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

   Przyjmowanie wszystkich spraw prowadzi sekretariat. Dokumenty należy składać w kancelarii Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Mogilnie  ul. Kościuszki 4, 88-300 Mogilno lub wysyłać pocztą na adres jak wyżej lub pocztą elektroniczną na adres psse.mogilno@pis.gov.pl

Postępowanie w procesie załatwiania spraw odbywa się zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art.35 § 1 i 3 oraz art. 36 § 1 i 2).

 

wytworzył:

wprowadził: Ewa  Janowczyk  

ostatnia zmiana: 15.09.2009r