REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie prowadzone są następujące centralne rejestry:

  1. rejestr skarg i wniosków,
  2. rejestr wydanych upoważnień,
  3. rejestr wydanych legitymacji służbowych,
  4. rejestr wydanych decyzji,
  5. rejestr decyzji stwierdzających chorobę zawodową,
  6. rejestr decyzji nie stwierdzających choroby zawodowej,
  7. rejestr zgonów na choroby zakaźne,
  8. rejestr aktów wewnętrznych dyrektora stacji.

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: 28.12.2007