PROMOCJA ZDROWIA

 

INFORMATOR  SANITARNY

 

 

Serwis kąpieliskowy 2013 r.

Zgodnie z zapisami

art. 6 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253),

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

są obowiązane do prowadzenia Serwisu kąpieliskowego.

 

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Mogilnie informuje, iż

aktualna informacja o przydatności wody do kąpieli na terenie powiatu mogileńskiego, dostępna jest w: 

 Ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym  http://sk.gis.gov.pl/

 

 

Na powyższej stronie można uzyskać bieżące informacje o wszystkich kąpieliskach na terenie całego kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Documents and Settings\SEKRETARKA\Pulpit\meu\line.jpg

wytworzył: Małgorzata Maciejewska Lucyna Paluszczak 

wprowadził: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 08.08.2013r