ORGANIZACJA

                                                                                                                                                                      Załącznik  Nr 1                            

SCHEMAT  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W    M O G I L N I E

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Mogilnie

 

DYREKTOR 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie

 

 
 

 

 

 


  

 

 

SEKCJA NADZORU NAD OBIEKTAMI KOMUNALNYMI

 

 Stanowisko Pracy  ds.

 OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


 

wytworzył:

wprowadził: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 02.01.2013r