OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu mogileńskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie.

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 w/w Ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie.

 

Art. 15 ust. 1 w/w Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, która jest jednostka budżetową  będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

wytworzył:

wprowadził: Ewa Janowczyk 

ostatnia zmiana: 15.02.2013