MAJĄTEK

na dzień 30 sierpnia 2003 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: 28.12.2007