KIEROWNICTWO

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie

  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie      

mgr  inż.  Urszula Piwek- Brejecka

 

 

Główny Księgowy

mgr  Danuta  Nahibowicz 

 

wytworzył:

wprowadził: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana:  15.02.2013r