DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mogilnie nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

wytworzył:

wprowadziła: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 17.09.2008r