BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie na 2003 r. wynosi 862.300 złotych.

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: 28.12.2007